ប្រភេទទាំងអស់
EN

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ទំព័រដើម> ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

SkyFavor Medical

ទូរស័ព្ទ​: + 86 731 85591301

ទូរស័ព្ទ​ដៃ​:+ 86 13875994713

អ៊ី​ម៉ែ​ល​: [អ៊ីមែលការពារ]

អាស័យដ្ឋាន៖ បន្ទប់ 411-412, អាគារ S6, Aux Center, Yanghu Square, ស្រុក Yuelu, Changsha, Hunan, China

សម្រាប់ ICU & HomeCare

ទូរស័ព្ទ​ដៃ​: + 86 17708480114(លោកស្រី Caroline)

អ៊ី​ម៉ែ​ល​: [អ៊ីមែលការពារ]

សម្រាប់បំពង់បង្ហូរឧស្ម័នវេជ្ជសាស្រ្ត

ទូរស័ព្ទ​ដៃ​: + 86 17749672360(កញ្ញា អាម៉ាលី)

ទូរស័ព្ទ​ដៃ​:+ 86 15211073141(លោក ហូ)

អ៊ី​ម៉ែ​ល​: [អ៊ីមែលការពារ]

ផ្ញើសារមកយើង

ផែនទី